۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

اندر تقبیح حرکت توهین آمیز بالاترین در حذف موضوع داغ فراخوان الله اکبر برای حمایت از رهبران سبز...

این حرکت بالاترین هیچ تفاوتی با اعمال سانسور رسانه های داخلی ایران ندارد . هر دو بدون در نظر گرفتن شعور مردم ایران -در رسانه های داخلی- و کاربران بالاترین -در این سایت - دست به حذف اخباری میزنند که به هر روی به اطلاع مردم رسیده یا میرسند . این در حالیست که این خبر از سوی سایت های معتبری همچون سهام نیوز ارگان خبری مهدی کروبی و ... که هر روزه توسط مردم خوانده میشوند ، به اطلاع رسیده . به هر حال من هم به نوبت خود ضمن تبلیغ - الله اکبر گفتن دوشنبه شب در حمایت از کروبی و موسوی - این سانسور مضحک بالاترین را تقبیح میکنم .

هیچ نظری موجود نیست: